Nachádzate sa v sekcii : Hasičský šport
Hasiči hasičom 2013 – Banskobystrický kraj

Hasiči hasičom 2013 – Banskobystrický kraj

dátum a čas pridania: 27. januára 2014 12:14

Je nespočetne veľa podujatí, na ktorom dochádza k oceneniu práce hasičov, či už je to na poli služobnom, spoločenskom alebo politickom. Väčšina týchto hodnotení sa koná bezprostredne po mimoriadnych udalostiach, alebo pri príležitosti rôznych výročí a podujatí v priebehu roka.

Dňa 17.januára 2014 v rázovitej obci Hrušovo, okres Veľký Krtíš, sa však konalo netradičné podujatie. Išlo o hodnotenie práce hasičov Banskobystrického kraja, ktoré sa uskutočnilo pod netradičným názvom HASIČI HASIČOM 2013. Prečo takýto nezvyčajný názov a prečo práve regionálny princíp?

Cieľom uvedeného podujatia bola prezentácia zásahovej činnosti a športových úspechov hasičov bez rozdielu zriaďovateľa hasičskej jednotky. A tak sa na tomto podujatí prezentovali naraz výsledky práce a úspechy profesionálov a dobrovoľníkov za rok 2013. Príslušníkov, zamestnancov a členov hasičských jednotiek. Prezentovala sa práca, na základe nominácií z OR HaZZ, OV (ÚzV) DPO SR ale aj od právnických osôb, zriaďovateľov hasičských jednotiek.

Do užšej nominácie sa v jednotlivých kategóriách dostali:

 

A - ZÁSAHOVÁ ČINNOSŤ

A1 Hasičský čin jednotlivca

1.    rtm. Ján Benčík (OR BB) – 5.8.2013 - záchrana života,

2.    npor. Bc. Dušan Vančo (OR LC) – 30.8.2013 – záchrana života,

3.    npor. Ivan Hotváth (OR RS) – 21.11.2013 – záchrana života,

A2 Hasičský čin kolektívu

1.    „C“ družstvo (OR VK) VZ npor. Ján Benko – 30.9.2013 – zásah pri požiari administratívnych a skladových priestorov 1500 m2, Pertex Bušince,

2.    Príslušníci OR HaZZ BB a DHZ Šalková (MHZ BB) – 20.4.2013 – činnosť pri záchrane skupiny dvadsiatich dvoch vodákov z rozbúreného toku rieky Hron,

3.    DHZ Brusno – 31.3.2013 – záchranné práce pri zosuve pôdy v obci Brusno,

 

B – PRÍNOS DO ROZVOJA OCHRANY PRED POŽIARMI A PREVENTÍVNO VÝCHOVNÉ PÔSOBENIE

B1 Kolektív

1.    DHZ Hrušov – Veliteľ: Ján Benko

B2 Jednotlivec

1.    Marian Tomaškin (DHZ Príbelce) – veliteľ,

2.    Ing. Pavol Zapletal (OV DPO Revúca) – riaditeľ OV DPO v Revúcej, MsHZ Jekšava,

3.    pplk. Ing. Dušan Hancko  (KR HaZZ BB) – vedúci OOT KR HaZZ v BB,

 

C – ŠPORTOVÉ VÝKONY

1.    kpt. Ing. Matej Peniak – (KR BB) – 12.10.2013 - 2. miesto, MS v polmaratóne profesionálnych hasičov v Liptovskom Mikuláši,

2.    npor. Bc. Štefan Gašperík, npor. Ján Štulajter – (OR BR) – 17.8.2013 – 4.miesto, Memoriál Vladimíra Rúžičku „Schody 2013“ Bratislava,

3.    Súťažné družstvo (OR LC) vo vyslobodzovaní – 4.5.2013, 2. miesto, MSR vo vyslobodzovaní, Trenčín, (mjr. Ing. Pavel Malček, npor. Pavel Šulek, por. Radoslav Moravčík, nrtm. Ján Bahleda, nrtm. Bc. Milan Pelč, Ing. Dalibor Kohút)

4.       Súťažné družstvo (OR ZH) – 20.9.2013, 3. miesto o najlepšie družstvo hasičov záchranárov, Humenné, (mjr. Ing. Ján Kobelár, por. Milan Jaďuď, ppráp. Michal Kukura, nrtm. Branislav Koreň, práp. František Páleník, práp. Marian Gajdošík, npráp. Peter Kocian),

5.       nrtm. Ing. Michal Marcinek (OR LC) – 19.7.2013, 1. miesto v požiarnom útoku, člen družstva, Medzinárodná olympiáda v hasičskom športe, CTIF, Mulhouse,

6.       Ján Kulich (ÚzV DPO LC) – 19.7.2013 - rozhodca na 19. medzinárodných hasičských hrách mládeže CTIF v Mulhouse,

7.       DHZ Sielnica – dorastenky – 10.8.2013 – 2. miesto, MSR DHZ a hasičského dorastu v Skalici (Dajana Bibová, Dominika Bibová, Ema Gavajdová, Dominika Kmeťová, Dominika Oršulová, Lucia Oršulová, Ivana Šviriková, Nikola Višňová, Petra Višňová),

8.       DHZ Budča – ženy – 11.8.2013 - 3. miesto, MSR DHZ a hasičského dorastu v Skalici. (Mroslava Šnajderová, Eva Szentkerestiová, Kristína Frlajsová, Lucia Frlajsová, Monika Kollárová, Kamila Handlovská, Patrícia Vlasková, Monika Kyseľová, Radka Bodnárová).

 

Samotné vyhlasovanie víťazov jednotlivých kategórií sa uskutočnilo za prítomnosti vzácnych hostí, medzi ktorých boli  prezident DPO SR PhDr. Ladislav Pethö, riaditeľ kancelárie prezidenta HaZZ plk. JUDr. Stanislav Celleng, generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth, riaditeľ odboru plánovania a koncepciíi pplk. Ing. Ivan Ondrejička, zahraničná delegácia z Maďarska ako aj riaditelia okresných riaditeľstiev HaZZ a riaditelia okresných (územných) výborov  DPO SR Banskobystrického kraja. Po príhovore starostu obce Ing. Pavla Bendíka, ktorý oboznámil prítomných s históriou obce, folklórnymi a hasičskými tradíciami, riaditeľ KR HaZZ plk. Ing. Dušan Sľúka a predseda KV DPO SR Mgr. Ing. Ivan Chromek, PhD. v stručnosti vysvetlili základnú myšlienku tohto podujatia.  Touto myšlienkou je vzájomná úcta k práci. Úcta profesionála k práci dobrovoľníka a dobrovoľníka k práci profesionála. V zmysle spoločného cieľa – pomoci tým, ktorí sú v núdzi. Po týchto príhovoroch zazneli jednotlivé nominácie s charakteristikou navrhovaných a popisom ich činov, doplnené foto a videoprojekciou z ich činnosti. Po prečítaní návrhov bol vyhlásený víťaz kategórie.  

Z nominovaných bolo ocenenie udelené v kategórii zásahová činnosť jednotlivca npor. Dušanovi Vančovi z Okresného riaditeľstva HaZZ v Lučenci. V kategórii zásahová činnosť kolektívu bolo ocenenie udelené príslušníkom Okresného riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici a členom Dobrovoľného hasičského zboru Šalková (MsHZ BB).

Okrem zásahovej činnosti boli udelené aj ocenenia za dlhodobú prácu a prínos do rozvoja ochrany pred požiarmi a preventívno-výchovne pôsobenie DHZ Hrušov, Pavlovi Zapletalovi z MHZ Jelšava a pplk. Dušanovi Hanckovi z Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici.

Osobitné ocenenie bolo určené pre všetkých hasičov – športovcov, ktorí úspešne reprezentovali Banskobystrický kraj a boli nominovaní na ocenenie.

K slávnostnej atmosfére tohto podujatia významne prispelo aj vystúpenie heligonkárskeho „dorastu“ z Hrušova a rezkých ľudových melódii v podaní detskej ľudovej hudby Čardáš z Hrušova.

V závere oficiálnej slávnosti zazneli slová hostí, prezidenta DPO SR PhDr. Ladislava Pethö a  riaditeľa kancelárie prezidenta HaZZ plk. JUDr. Stanislava Cellenga. Po nich usporiadateľom pripadla milá povinnosť, zagratulovať v mene všetkých účastníkov k životnému jubileu starostovi obce Ing. Pavlovi Bendíkovi.

Po týchto slovách rezké tóny ľudovej hudby vyzvali účastníkov do tanca.

Podujatie HASIČI-HASIČOM 2013 otvára nové možnosti spolupráce medzi hasičmi. Podujatia, ktoré vytvára príležitosť sa na začiatku nového roka na chvíľu zastaviť a obzrieť sa späť, za tým čo prešlo, ktoré vytvára príležitosť na spomienky, želania, odpúšťanie a poďakovanie. Sebe samému,  jeden druhému, či všetci všetkým. A toto sa na tomto podujatí, podľa vyjadrenia všetkých zúčastnených podarilo.

 

Čo na záver? Poďakovať usporiadateľom, oceneným a nominovaným, ale aj tým, ktorí sa nedostali do nominácie, ale svojou  prácou dennodenne, pri plnení úloh v hasičských jednotkách, pracujú na dobrom mene hasičstva v Banskobystrickom  kraji. A tešiť sa na podujatie HASIČI HASIČOM 2014 v Banskobystrickom kraji, kde sa o rok opäť stretnú hasiči, na základe výsledkov svojej práce a nominácií za rok 2014.

Ivan Chromek

Pridal: Milan
Počet zobrazení: 2011