Nachádzate sa v sekcii : Hasičský šport
ŽELEZNÝ HASIČ O PUTOVNÝ POHÁR OBCE KRÁĽOVA LEHOTA 2013

Železný hasič v Královej Lehote 2013.

dátum a čas pridania: 06. septembra 2013 18:13
Na parkovisku pri pohostinstve u Čima v Kráľovej Lehote dňa 17. augusta 2013 sa bolo na čo pozerať. Uskutočnil sa tu totiž II. ročník súťaže ŽELEZNÝ HASIČ O PUTOVNÝ POHÁR OBCE KRÁĽOVA LEHOTA. Deň odštartoval starosta obce Vladimír Kapríni a organizátori súťaže, ktorí privítali súťažiacich a hostí krátkymi príhovormi. Boj o putovný pohár absolvovalo 24 súťažiacich, ktorí si zmerali svoje sily v 9 disciplínach. Hneď po odštartovaní museli súťažiaci pripojiť hadicovými spojkami na prenosnú motorovú striekačku PS 8 dve hadice B a následne po uchopení prúdnic, ich rozvinúť na vzdialenosť 55 m (ženy na vzdialenosť 40 m), kde prúdnice položili za vyznačenú čiaru. Po položení prudníc súťažiaci vyliezli po pripravenom rebríku na lešenie a následne za pomoci lana vyťahovali dve zmotané hadice B (ženy jednu hadicu B), ktoré premiestnili cez zábradlie na podlahu veže. Po opustení lešenia prekonávali 2m bariéru (ženy túto disciplínu vynechávali). Po zdolaní bariéry sa presunuli k figuríne, ktorú prenášali šetrným spôsobom na vyznačenej dráhe cez tunel. Následne sa presunuli k hamerboxu, kde kladivom vykonali 50 úderov ( ženy 30 úderov). Po absolvovaní tejto disciplíny premiestnili pripravené technické prostriedky (rozdeľovač a hadicu „C“) ponad tunel na vyznačené miesto, a pokračovali v zdolávaní ďalšieho úseku trate, kde zvíjali dve hadice B, ktoré odkladali do pripraveného boxu. V predposlednej etape súťaže uchopili kanistre o hmotnosti 20 kg (ženy o hmotnosti 10 kg), a prekonávali prekážku vysokú 0,7 m, otáčali sa okolo kužeľa a vracali sa späť, pričom museli znova zdolať prekážku a kanistre uložili na pôvodné vyznačené miesto. Svoj boj končili rozvinutím 10m prúdu a jeho pripojením na rozdeľovač až do cieľa.

Počas celej súťaže sa súťažilo v duchu fair play, na čo dohliadali rozhodcovia. Hlavým rozhodcom súťaže bol Roman Beňo, ktorý počas celej súťaže nemusel riešiť vážnejšie prehrešky súťažiacich.

Po odbehnutí všetkých súťažiacich nasledovalo spracovanie výsledkov a odovzdávanie cien. Každý účastník súťaže bol odmenený medailou a certifikátom o úspešnom ukončení súťaže. Prvý traja pretekári v jednotlivých kategóriách boli navyše ocenený pohármi a víťazi si odniesli aj putovné poháre. Oba putovné poháre si domov odniesli súťažiaci z domácej DHZ Kráľova Lehota Martina Kováčová a Michal Libiček. Kompletné výsledky zo súťaže nájdete na ttp://hasic.szm.com/

Počas celého dňa sa popri hlavnej súťaži konali aj súťaže pre deti a dospelých. V rámci programu mala byť predvedená kynologická ukážka horskej služby, ktorá bola zrušená z dôvodu odvolania záchranárov na zásah. Pre prítomných čakala aj tombola so zaujímavými cenami. Podvečer nasledovala zábava so živou hudbou až do rána. Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým zúčastneným a všetkým čo sa podieľali na organizácií súťaže a hlavne sponzorom, ktorý podporili našu súťaž. Dúfame že o rok sa znova stretneme na III. ročníku súťaže.

Pridal: Mifiak
Počet zobrazení: 1230