Nachádzate sa v sekcii : Plameň - mladí hasiči
18. halové MSR hasičskéj mládeže - SVIT 2010.

18. halové MSR hasičskéj mládeže - SVIT 2010.

dátum a čas pridania: 18. novembra 2010 09:24

Športová hala vo Svite okr. Poprad opäť po roku patrila hasičskej mladi z rôznych kútov Slovenska. V sobotu 6.11.2010 v osemnástom ročníku halových majstrovstiev Slovenska O putovný pohár prezidenta DPO SR sa stretlo rekordných 83 päťčlenných družstiev vo veku od 6 do 14 rokov , ktoré už tradične súťažili v troch disciplínach : štafetový beh 5 x 30 m s prekážkami, štafete hasičských dvojíc a uzlovej štafete.

Každé družstvo malo v súťažných disciplínach po jednom pokuse. Súťažné disciplíny sú prispôsobené halovým priestorom a nezmenili sa prakticky od vzniku súťaže. Pre ďalších nových potencionálnych záujemcom uvedieme v stručnosti popis súťažných disciplín.V štafete 5 x 30 m sú dráhy umiestnené v protismere. Na prvom úseku súťažiaci spája dve hadice C, na druhom pripája karabínku ventilového lanka na oko spätnej klapky sacieho koša, na treťom úseku pripojí hadicu B k rozdelovaču, na štvrtom prenesie prázdny hasici prístroj položí ho na podložku a na piatom úseku spojí dve hadice C pripojí ich k rozdelovaču a s napojenou prúdnicou prebehne cieľom. Štafeta hasičských dvojíc je vykonávaná v zmysle smerníc činnosti mladých hasičov pre jesennú časť.V uzlovej štafete členovia tímu viažu postupne vopred vyžrebované uzly - tesársky, lodný, plochú spojku, skracovací a uzol na prúdnici. Materiál a výzbroj zabezpečujú organizátori. Rozhodcami sú skúsení členovia DPO SR zo sekcie rozhodcov OV DPO Poprad.

Spomedzi 34 družstiev dievčat bol najlepší Púchov. Druhá i tretia priečka patrí ZŠ Šuňava. Do prvej desiatky sa ešte nominovali 4. Vikartovce, 5. Švábovce, 6. Danišovce, 7. DHZ Šuňava, 8. ZŠ Šuňava II, 9. Široké, 10. Chminianska Nová Ves.

V kategórii chlapcov sa predstavilo 49 družstiev. Víťazom sa stala ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves pred Lučivnou a ZŠ Široké. Ďalšie miesta v prvej desiatke patrili : 4. Šuňava, 5. Slovenská Ves, 6. DHZ Široké, 7. Chminianska Nová Ves, 8. Gerlachov, 9. Púchov, 10. Svit.

Len veľmi ťažko slovami opísať atmosféru, ktorá tu vládla. S obdivom a uznaním boli za búrlivého povzbudzovania sledované výkony detí, najmä tých najmenších. Náročné disciplíny na zručnosť, odbornú prípravu, ale aj fyzickú zdatnosť,kondíciu a rýchlosť sprevádzali hasičskú mlaď počas päťhodinového "maratónu".

Ceny najlepším trom tímom chlapcov i dievčat odovzdal viceprezident DPO SR pre mládež František Krajger, ktorý celé toto zápolenie od slávnostného nástupu po záverečný hvizd sledoval. Poďakoval všetkým súťažiacim i organizátorom v mene svojom i v mene prezidenta DPO SR JUDr. Jozefa Minárika, ktorý sa akcie nemohol zúčastniť.

Ocenené boli i najlepšie časy v jednotlivých disciplínach v štafete 5 x 30 m čas 37,7 s a štafete hasičských dvojíc čas 43,3 s , ktoré oba dosiahli chlapci zo ZŠ Hutnícka zo Spišskej Novej Vsi a v uzlovej štafete časom 17,7 s nenašli premožiteľa dievčatá zo ZŠ Šuňava III.Ako najsympatickejšie, vekovo najmladšie družstvo boli vyhodnotení chlapci z DHZ Kravany II. Všetky zúčastnené kolektívy obdržali diplomy za účasť, ktoré im budú pripomínať neopakovateľné chvíľe prežité v športovej hale vo Svite. Krásny putovný pohár prezidenta DPO SR chlapcom zo Spišskej Novej Vsi, / v minulosti ho získali už štyri krát/ odovzdal viceprezident F. Krajger. Nový putovný pohár v kategórii dievčat po prvý krát si odniesol Púchov, ktorý na tróne vystriedal Chminiansku Novú Ves. Do roku 2008 putovný pohár získaval absolutny víťaz s najnižším dosiahnutým časom spomedzi všetkých zúčastnených kolektívov chlapcov i dievčat.

O obľúbenosti neoficiálnych halových majstrovstiev Slovenska mladých hasičov svedčí aj počet počet súťažiacich . Od ich založenia v r. 1993 sa zúčastnilo 979 družstiev. Vtedy popradskí dobrovoľní hasiči prišli s myšlienkou každoročne usporiadavať celoslovenskú akciu pre mladých hasičov, nakoľko sa takáto akcia na Slovensku neorganizovala.Podporu našli i JUDr. Jozefa Minárika, vtedy viceprezidenta DPO SR i súhlas vtedajšieho prezidenta DPO SR Karola Forgáča. Počas osemnástich ročníkov sa dostala súťaž do povedomia dobrovoľného hasičstva celého Slovenska za čo patrí vďaka predchádzajúcemu prezidentovi K. Forgáčovi i súčasným vrcholovým funkcionárom - prezidentovi DPO SR J. Minárikovi i generálnemu sekretárovi Vendelínovi Horváthovi ako aj obetavým funkcionárom DHZ i učiteľom ZŠ, ktorí vidia v rozvoji celoročnej systematickej činnosti s deťmi a mládežou svoju budúcnosť a pokračovanie v činnosti dobrovoľných hasičov.

Deti majú o činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi a súťaženie prirodzený záujem, čo prispieva k úspešnosti takýchto akcií. S potešením možno sledovať, že mladí hasiči, ktorí tu v minulých ročníkoch súťaže začínali ako súťažiaci, dnes prichádzajú s mladými hasičmi ako vedúci kolektívov.

Na záver akcie vo Svite bol vyhodnotený i desiaty ročník Podtatranskej olympiády mladých hasičov do ktorej bolo zaradené okresné kolo hry Plameň a deväť pohárových súťaží každoročne konaných pre mládež v okrese Poprad v spolupráci OV DPO s DHZ Spišské Bystré, Batizovce, Gerlachov, Štrba, Lučivná, Hranovnica, Šuňava, Spišská Sobota a Svit, s cieľom aktivizovať kolektívy mladých hasičov. Pre celkové hodnotenie bol rozhodujúci počet bodov za dosiahnuté umiestnenia v týchto súťažiach. Víťazom u chlapcov sa stal Gerlachov, ktorý je i najúspešnejší v celej histórii olympiády / vedúci kolektívu Michal Nikerle/. Druhá skončila Šuňava, ktorá má nemenej úspešnú bilanciu / ved. Žofia Šebestová/. Tretiu priečku obhájila Štrba / ved. Michal Petruška/. Dievčatá zo ZŠ Šuňava si i tohto roku počínali obdivuhodne v desiatich súťažiach - deväť víťazstiev a l druhé miesto a tým v olympiáde už piaty rok po sebe / ved. Ján Kalla a Ján Hroboň/ pred DHZ Vikartovce /ved. Peter Drevko / a DHZ Šuňava / ved. Žofia Šebestová/.

Podtatranská olympiáda mladých hasičov si po dobu desaťročného trvania získala u mladých hasičov veľkú obľubu , o čom svedčia i počty zapojenosti družstiev do jednotlivých súťaží, ktoré prispeli k vycvičenosti adeptov v oblasti pred požiarmi a viaceré dobré umiestnenia v hasičských súťažiach najmä ZŠ Šuňava prvé miesto v Celoštátnom kole hry Plameň v Turčianskych Tepliciach - Diviakoch v tomto roku.

Na záver treba veľmi kladne hodnotiť aktivitu OV DPO Poprad, ktorý pripravil pre mladých peknú akciu, ktorá zanechá u všetkých zúčastnených pekné spomienky. Poďakovanie patrí i sponzorom za materiálnu pomoc, bez ktorej by sa súťaž mohla len veľmi ťažko uskutočniť.

Autor článku - Ondrej Klimo.

Výsledky

Pridal: Milan
Počet zobrazení: 2487