Nachádzate sa v sekcii : Plameň - mladí hasiči
Gerlachov a Šuňava víťazom pohára prezidenta.

Gerlachov a Šuňava víťazom pohára prezidenta.

dátum a čas pridania: 13. novembra 2013 07:43
Podtatranský Svit opäť po roku privítal hasičskú mlaď z rôznych častí Slovenska. V sobotu 9.11.2013 v športovej hale miestneho basketbalového klubu od skorých ranných hodín panoval čulý ruch.

V dvadsiatom prvom ročníku neoficiálnych halových majstrovstiev Slovenska o „Putovný pohár prezidenta DPO SR“ sa stretlo 81 päťčlenných družstiev vo veku od 6 do 15 rokov , ktoré už tradične súťažili v troch disciplínach : štafetový beh 5 x 30 metrov s prekážkami, štafete hasičských dvojíc a uzlovej štafete. Každé družstvo malo v súťažných disciplínach po jednom pokuse. Súťažné disciplíny sú prispôsobené halovým priestorom a nezmenili sa prakticky od vzniku súťaže

V štafete 5 x 30 metrov sú dráhy umiestnené vedľa seba a „ odovzdávky „ v protismere. Na prvom úseku súťažiaci spája dve hadice C, na druhom pripája karabínku ventilového lanka na oko spätnej klapky sacieho koša, na treťom úseku pripojí hadicu B k rozdeľovaču, na štvrtom prenesie prázdny hasiaci prístroj a položí ho na podložku a na piatom úseku spojí dve hadice C, pripojí ich k rozdeľovaču a s napojenou prúdnicou prebehne cieľom.

Štafeta hasičských dvojíc zameraná na prácu s hasičským náradím je vykonávaná v zmysle smerníc činnosti mladých hasičov pre jesennú časť.

V uzlovej štafete členovia tímu viažu postupne vopred vyžrebované uzly - tesársky, lodný, plochú spojku, skracovací a uzol na prúdnici. Materiál a výzbroj zabezpečujú organizátori súťaže. Rozhodcami sú skúsení členovia DPO SR zo sekcie rozhodcov OV DPO Poprad.

V úvode prezident DPO SR PhDr.Ladislav Pethö privítal všetkých prítomných. Vo svojom príhovore poďakoval organizátorom – OV DPO Poprad a ocenil všetkých, ktorí sa podieľali v uplynulých ročníkoch na organizovaní tejto záslužnej činnosti pre hasičskú mládež. Informoval o novostiach v Dobrovoľnej požiarnej ochrane a schválení nového zákona o DPO SR.

Následne prezident DPO SR L. Pethö osobne v hasičskej štafete dvojíc predviedol spolu s najmladším účastníkom súťaže Alexandrom Ridzikom nar.8.4.2008 z DHZ Púchov / synom Jozefa Ridzika ml. a vnukom legendárneho niekoľkonásobného reprezentanta SR i Československa v hasičskom športe Jozefa Ridzika/, že prácu s hasičským náradím ovláda a zaslúžene obaja boli ocenení potleskom.

A potom sa už spustil súťažný maratón, v ktorom sa predstavili vyše štyri stovky mladých hasičov a čo je potešiteľné pribudli noví účastníci z ďalších okresov najviac z Trenčianskeho : Omšenie, Opatová nad Váhom, Motešice, Soblahov, Trenčianske Stankovce i Trenčianske Jastrabie, Pohronská Polhora okr. Brezno, Sveržov okr. Bardejov, Holumnica okr. Kežmarok a ďalší.

Tento rok spomedzi 32 družstiev dievčat bola opäť najlepšia ZŠ Šuňava I, keď zvíťazila už tretí raz po sebe. Potvrdili veľmi dobrú pripravenosť i skutočnosť, že im tretie miesto v Európe, ktoré získali v tomto roku na medzinárodnej súťaži CTIF vo francúzskom Mulhouse pod vedením trénera Jána Kallu právom patrí. Vo Svite súťažili v zložení Emma Hanulová, Mária Hurčalová, Tatiana Hanulová, Vanesa Smiková a Zuzana Legátová / vedúci Mgr. Ján Hroboň./ Druhá priečka patrila DHZ Šuňava /vedúca Žofia Šebestová/. Bronz pripadol DHZ Spišské Bystré /vedúci František Kundis a Mária Ilošvajová/ - všetci okr. Poprad. Do prvej desiatky sa ešte nominovali 4. DHZ Spišská Stará Ves okr. Kežmarok, 5. ZŠ Šuňava II, 6. DHZ Vikartovce okr. Poprad, 7. DHZ Danišovce okr. Spišská Nová Ves, 8.DHZ Likavka okr. Ružomberok, 9. ZŠ Ľubica okr. Kežmarok a 10. DHZ Kravany okr. Poprad.

V kategórii chlapcov sa predstavilo 49 družstiev. Víťazom sa stal družstvo DHZ Gerlachov okr. Poprad v zložení Adam Faix, Tomáš Danilo, Daniel Faix, Lea Rusnáková a Samuel Celuch /vedúci Miroslav Budinský/. Druhý skončil DHZ Spišské Podhradie okr. Levoča /vedúci Ján Galarovič/ a tretí DHZ Šuňava okr. Poprad /vedúci Mgr. Henrich Barilla/ – obaja so zhodným výsledným časom. V zmysle smerníc súťaže o umiestnení rozhodol lepší čas štafety 5 x 30 m Spišského Podhradia 38,55 s pred Šuňavou – 39,11 s . Ďalšie miesta v prvej desiatke patrili : 4. ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves II, 5. DHZ Púchov I, 6. DHZ Šuňava, 7. DHZ Podolínec okr. Stará Ľubovňa, 8. DHZ CVČ ZŠ Slobody Poltár II okr. Prievidza, 9. ZŠ s MŠ Bežovce okr. Sobrance, 10. ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves I. Kompletné výsledky súťaže sú na www.dposr.sk a fotografie na www.podtatranskahl.sk.

Len veľmi ťažko slovami opísať atmosféru, ktorá tu vládla. S obdivom a uznaním boli za búrlivého povzbudzovania sledované výkony detí, najmä tých najmenších. Náročné disciplíny na zručnosť, odbornú prípravu, ale aj fyzickú zdatnosť, kondíciu a rýchlosť sprevádzali hasičskú mlaď počas päťhodinového \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"maratónu\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\". Ceny najlepším trom tímom chlapcov i dievčat odovzdal osobne prezident DPO SR PhDr. Ladislav Pethö, ktorý celé toto zápolenie sledoval a na záver všetkým súťažiacim, vedúcim kolektívov, rozhodcom i všetkým organizátorom poďakoval. Ocenené boli i najlepšie výsledky v jednotlivých disciplínach, ktorý vo všetkých troch súťažných kategóriách dosiahlo víťazné družstvo chlapcov z DHZ Gerlachov - v štafete 5 x 30 metrov - čas 34,92 s – cenu od starostu obce Lučivná Stanislav Gavalier, v štafete hasičských dvojíc čas 45,15 s - cenu od starostu obce Šuňava Stanislava Kubaského a v uzlovej štafete čas 17,54 s - dar starostu obce Batizovce Ivana Čičmanca. Ocenený bol i najmladší účastník halových majstrovstiev SR Alexander Ridzik za predvedený výkon v úvode akcie spolu s prezidentom DPO SR L. Pethöm. V závere osobitné poďakovanie od Antona Urdoviča, predsedu RKM DPO SR patrilo vedúcemu a trénerovi kolektívu mladých hasičiek zo Šuňavy Jánovi Kallovi za mimoriadne úspešné reprezentovanie Slovenskej republiky na medzinárodnej súťaži CTIF vo Francúzsku v júli tohto roku, kde obsadili krásne tretie miesto v Európe / pred dvoma rokmi v slovinskom Kočevje skončili piate/.

Všetky zúčastnené kolektívy dostali diplomy za účasť, ktoré im budú pripomínať neopakovateľné chvíle prežité v športovej hale vo Svite. O obľúbenosti neoficiálnych halových majstrovstiev Slovenska mladých hasičov svedčí aj počet súťažiacich. Od ich založenia v roku 1993 sa ich zúčastnilo už 1 221 päťčlenných družstiev. Vtedy popradskí dobrovoľní hasiči prišli s myšlienkou každoročne usporiadať celoslovenskú akciu pre mladých hasičov, nakoľko sa takáto akcia na Slovensku neorganizovala. Podporu našli i JUDr. J. Minárika, vtedy viceprezidenta DPO SR i súhlas vtedajšieho prezidenta DPO SR Karola Forgáča. Počas trvania sa dostala súťaž do povedomia dobrovoľného hasičstva celého Slovenska za čo patrí vďaka predchádzajúcim prezidentom DPO SR K. Forgáčovi, Vendelínovi Fogarašovi, Jozefovi Minárikovi i súčasným vrcholovým funkcionárom - prezidentovi DPO SR Ladislavovi Pethöovi i generálnemu sekretárovi DPO SR Vendelínovi Horváthovi ako aj obetavým funkcionárom DHZ i učiteľom ZŠ, ktorí vidia v rozvoji celoročnej systematickej činnosti s deťmi a mládežou svoju budúcnosť a pokračovanie v činnosti dobrovoľných hasičov. Deti majú o činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi a súťaženie prirodzený záujem, čo prispieva k úspešnosti takýchto akcií. S potešením možno sledovať, že mladí hasiči, ktorí tu v minulých ročníkoch súťaže začínali ako súťažiaci, dnes prichádzajú s mladými hasičmi ako vedúci kolektívov.

Na záver treba veľmi kladne hodnotiť aktivitu OV DPO Poprad, ktorý pripravil pre mladých peknú akciu, ktorá zanechá u všetkých zúčastnených pekné spomienky. Poďakovanie patrí i sponzorom za materiálnu pomoc, bez ktorej by sa súťaž mohla len veľmi ťažko uskutočniť.

Ondrej Klimo

Výsledky.

Video.

Pridal: Milan
Počet zobrazení: 2105