Nachádzate sa v sekcii : Plameň - mladí hasiči
O „Pohár prezidenta DPO SR“ – Svit 2011

O „Pohár prezidenta DPO SR“ – Svit 2011

dátum a čas pridania: 16. novembra 2011 12:20

Podtatranský Svit opäť po roku patril hasičskej mladi z rôznych kútov Slovenska. V sobotu 12.11.2011 v športovej hale v devätnástom ročníku neoficiálnych halových majstrovstiev Slovenska o „Putovný pohár prezidenta DPO SR“ sa stretlo 82 päťčlenných družstiev vo veku od 6 do 15 rokov , ktoré už tradične súťažili v troch disciplínach : štafetový beh 5 x 30 metrov s prekážkami, štafete hasičských dvojíc a uzlovej štafete.

Každé družstvo malo v súťažných disciplínach po jednom pokuse. Súťažné disciplíny sú prispôsobené halovým priestorom a nezmenili sa prakticky od vzniku súťaže. V štafete 5 x 30 metrov sú dráhy umiestnené v protismere. Na prvom úseku súťažiaci spája dve hadice C, na druhom pripája karabínku ventilového lanka na oko spätnej klapky sacieho koša, na treťom úseku pripojí hadicu B k rozdeľovaču, na štvrtom prenesie prázdny hasiaci prístroj a položí ho na podložku a na piatom úseku spojí dve hadice C, pripojí ich k rozdeľovaču a s napojenou prúdnicou prebehne cieľom. Štafeta hasičských dvojíc je vykonávaná v zmysle smerníc činnosti mladých hasičov pre jesennú časť.

V uzlovej štafete členovia tímu viažu postupne vopred vyžrebované uzly - tesársky, lodný, plochú spojku, skracovací a uzol na prúdnici. Materiál a výzbroj zabezpečujú organizátori. Rozhodcami sú skúsení členovia DPO SR zo sekcie rozhodcov OV DPO Poprad. Spomedzi 39 družstiev dievčat bola najlepšia ZŠ Šuňava I. Druhá priečka patrí DHZ Púchov a tretia DHZ Široké I. Do prvej desiatky sa ešte nominovali 4. DHZ Široké II, 5. ZŠ Šuňava II, 6. Danišovce II, 7. DHZ Chminianska Nová Ves, 8. DHZ Vikartovce II, 9. DHZ Nosice, 10.DHZ Vikartovce I.

V kategórii chlapcov sa predstavilo 43 družstiev. Víťazom sa stal DHZ Gerlachov pred DHZ Spišské Podhradie a DHZ Široké I. Ďalšie miesta v prvej desiatke patrili : 4. DHZ Šuňava, 5. DHZ Danišovce 6. DHZ Slovenská Ves, 7. ZK IMA Hutnícka Spišská Nová Ves, 8. ZŠ Ľubica, 9. ZŠ Mier Spišská Nová Ves, 10. DHZ ZŠ Tajovského Poprad. Len veľmi ťažko slovami opísať atmosféru, ktorá tu vládla. S obdivom a uznaním boli za búrlivého povzbudzovania sledované výkony detí, najmä tých najmenších. Náročné disciplíny na zručnosť, odbornú prípravu, ale aj fyzickú zdatnosť, kondíciu a rýchlosť sprevádzali hasičskú mlaď počas päťhodinového \\\\\\\"maratónu\\\\\\\".

Ceny najlepším trom tímom chlapcov i dievčat odovzdal osobne prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik, ktorý celé toto zápolenie sledoval a na záver všetkým súťažiacim i organizátorom poďakoval. Ocenené boli i najlepšie časy v jednotlivých disciplínach v štafete 5 x 30 m čas 37,3 s., ktorý dosiahli dievčatá zo ZŠ Šuňava, v štafete hasičských dvojíc čas 44,7 s. , ktorý dosiahli chlapci z DHZ Gerlachov a v uzlovej štafete časom 17,6 s nenašli premožiteľa dievčatá z DHZ Púchov.

Ako najsympatickejšie družstvo boli vyhodnotené a ocenené dievčatá zo ZK IMA Spišská Nová Ves. Všetky zúčastnené kolektívy dostali diplomy za účasť, ktoré im budú pripomínať neopakovateľné chvíle prežité v športovej hale vo Svite.

O obľúbenosti neoficiálnych halových majstrovstiev Slovenska mladých hasičov svedčí aj počet súťažiacich . Od ich založenia v roku 1993 sa ich zúčastnilo 1 061 družstiev. Vtedy popradskí dobrovoľní hasiči prišli s myšlienkou každoročne usporiadať celoslovenskú akciu pre mladých hasičov, nakoľko sa takáto akcia na Slovensku neorganizovala. Podporu našli i u JUDr. J. Minárika, vtedy viceprezidenta DPO SR i súhlas vtedajšieho prezidenta DPO SR Karola Forgáča. Počas devätnástich ročníkov sa dostala súťaž do povedomia dobrovoľného hasičstva celého Slovenska za čo patrí vďaka predchádzajúcemu prezidentovi K. Forgáčovi i súčasným vrcholovým funkcionárom - prezidentovi DPO SR J. Minárikovi a generálnemu sekretárovi DPO SR Vendelínovi Horváthovi ako aj obetavým funkcionárom DHZ i učiteľom ZŠ, ktorí vidia v rozvoji celoročnej systematickej činnosti s deťmi a mládežou svoju budúcnosť a pokračovanie v činnosti dobrovoľných hasičov.

Deti majú o činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi a súťaženie prirodzený záujem, čo prispieva k úspešnosti takýchto akcií. S potešením možno sledovať, že mladí hasiči, ktorí tu v minulých ročníkoch súťaže začínali ako súťažiaci, dnes prichádzajú s mladými hasičmi ako vedúci kolektívov.

Na záver akcie vo Svite bol vyhodnotený i jedenásty ročník Podtatranskej olympiády mladých hasičov do ktorej bolo zaradené okresné kolo hry Plameň a deväť pohárových súťaží každoročne konaných pre mládež v okrese Poprad v spolupráci OV DPO s DHZ Spišské Bystré, Batizovce, Gerlachov, Štrba, Lučivná, Hranovnica, Šuňava, Spišská Sobota a Svit, s cieľom aktivizovať kolektívy mladých hasičov.

Pre celkové hodnotenie bol rozhodujúci počet bodov za dosiahnuté umiestnenia v týchto súťažiach. Víťazom u chlapcov sa stal Gerlachov, ktorý je i najúspešnejší v celej histórii olympiády / vedúci kolektívu Miroslav Budinský/. Druhá skončila Šuňava, ktorá má nemenej úspešnú bilanciu / ved. Žofia Šebestová/. Tretiu priečku obsadil DHZ Spišské Podhradie /ved. Ján Galarovič/.

Obdivuhodne si počínali dievčatá zo DHZ ZŠ Šuňava ktoré v tomto ročníku všetky súťaže ktorých sa zúčastnili vyhrali. Prvú priečku v olympiáde obsadili už šiesty rok po sebe / ved. Ján Kalla /, pred DHZ Vikartovce /ved. Peter Drevko / a DHZ ZŠ Šuňava II. Podtatranská olympiáda mladých hasičov si po dobu jedenásťročného trvania získala u mladých hasičov veľkú obľubu , o čom svedčia i počty zapojenosti družstiev do jednotlivých súťaží, ktoré prispeli k vycvičenosti adeptov v oblasti pred požiarmi Výsledkom sú viaceré úspechy v hasičských súťažiach naposledy ZŠ Šuňava, ktorá vzorne reprezentovala Slovenskú republiku tohto roku na medzinárodnej súťaži mladých hasičov v Kočevje v Slovinsku, kde sa umiestnili na peknom piatom mieste.

Na záver treba veľmi kladne hodnotiť aktivitu OV DPO Poprad, ktorý pripravil pre mladých peknú akciu, ktorá zanechá u všetkých zúčastnených pekné spomienky. Poďakovanie patrí i sponzorom za materiálnu pomoc, bez ktorej by sa súťaž mohla len veľmi ťažko uskutočniť.

Na slávnostnom vyhodnotení dobrovoľní hasiči okresu Poprad ocenili obetavú činnosť v dobrovoľnej požiarnej ochrane prítomného prezidenta DPO SR JUDr. Jozefa Minárika pri príležitosti jeho významného životného jubilea 70. narodenín . Na vďak úcty všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní uskutočnených ročníkov tejto celoslovenskej akcie J. Minárik odovzdal pamätnú plaketu, ktorú za OV DPO Poprad prevzal jeho riaditeľ Michal Šerfel.

Akciu ukončil Dušan Badiar, predseda komisie mládeže OV DPO Poprad, ktorý všetkých pozval do Svitu na budúci rok na jubilejný dvadsiaty ročník súťaže „ O putovný pohár prezidenta DPO SR „.

Ondrej Klimo

Výsledky
Pridal: Milan
Počet zobrazení: 2215