Nachádzate sa v sekcii : Plameň - mladí hasiči
O „Pohár prezidenta DPO SR“ – Svit 2012

O „Pohár prezidenta DPO SR“ – Svit 2012

dátum a čas pridania: 22. novembra 2012 19:24
Športová hala v podtatranskom Svite opäť po roku patrila hasičskej mladi z rôznych častí Slovenska. V sobotu 17.11.2012 v jubilejnom dvadsiatom ročníku neoficiálnych halových majstrovstiev Slovenska o „Putovný pohár prezidenta DPO SR“ sa stretlo 79 päťčlenných družstiev vo veku od 5 do 15 rokov , ktoré už tradične súťažili v troch disciplínach : štafetový beh 5 x 30 metrov s prekážkami, štafete hasičských dvojíc a uzlovej štafete. Každé družstvo malo v súťažných disciplínach po jednom pokuse. Súťažné disciplíny sú prispôsobené halovým priestorom a nezmenili sa prakticky od vzniku súťaže. V štafete 5 x 30 metrov sú dráhy umiestnené v protismere. Na prvom úseku súťažiaci spája dve hadice C, na druhom pripája karabínku ventilového lanka na oko spätnej klapky sacieho koša, na treťom úseku pripojí hadicu B k rozdeľovaču, na štvrtom prenesie prázdny hasiaci prístroj a položí ho na podložku a na piatom úseku spojí dve hadice C, pripojí ich k rozdeľovaču a s napojenou prúdnicou prebehne cieľom. Štafeta hasičských dvojíc zameraná na prácu s hasičským náradím je vykonávaná v zmysle smerníc činnosti mladých hasičov pre jesennú časť. V uzlovej štafete členovia tímu viažu postupne vopred vyžrebované uzly - tesársky, lodný, plochú spojku, skracovací a uzol na prúdnici. Materiál a výzbroj zabezpečujú organizátori. Rozhodcami sú skúsení členovia DPO SR zo sekcie rozhodcov OV DPO Poprad.

V úvode prezident DPO SR PhDr.Ladislav Pethö privítal prítomných. Vo svojom príhovore poďakoval organizátorom – OV DPO Poprad a ocenil všetkých, ktorí sa podieľali v uplynulých dvadsiatich ročníkoch na organizovaní tejto záslužnej činnosti pre hasičskú mládež. Pamätnú cenu za všetkých prevzal Dušan Badiar, dlhoročný predseda komisie mládeže OV DPO Poprad. Ďakovný list prevzali zakladatelia tejto súťaže Ing. Pavol Rumler,Dušan Badiar, Michal Šerfel, Bartolomej Kozák a Ondrej Klimo. Pri príležitosti významných životných jubileí pozdravný list dostala Žofia Šebestová zo Śuňavy a František Kundis zo Spišského Bystrého – dlhoroční vedúci kolektívov mladých hasičov. Následne prezident DPO SR L. Pethö osobne predviedol účastníkom súťaže, že prácu s hasičským náradím ešte nezabudol a zaslúžene bol ocenený potleskom.

Spomedzi 37 družstiev dievčat bola opäť najlepšia ZŠ Šuňava I, keď obhájila minuloročné prvenstvo. Druhá priečka patrila DHZ Púchov a tretia DHZ ZŠ Šuňava II. Do prvej desiatky sa ešte nominovali 4. DHZ Danišovce, 5. DHZ Vikartovce, 6. DHZ Nosice, 7. DHZ Spišské Bystré, 8. ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves, 9. DHZ Široké a 10. DHZ ZŠ Slovenská Ves.

V kategórii chlapcov sa predstavilo 42 družstiev. Víťazom sa stal DHZ ZŠ Slovenská Ves pred DHZ Gerlachov a DHZ Spišské Podhradie . Ďalšie miesta v prvej desiatke patrili : 4. ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves II, 5. DHZ Čereňany, 6. DHZ Šuňava, 7. ZŠ Podolínec, 8. ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves I, 9. ZS s MŠ Chminianska Nová Ves, 10. DHZ Púchov. Len veľmi ťažko slovami opísať atmosféru, ktorá tu vládla. S obdivom a uznaním boli za búrlivého povzbudzovania sledované výkony detí, najmä tých najmenších. Náročné disciplíny na zručnosť, odbornú prípravu, ale aj fyzickú zdatnosť, kondíciu a rýchlosť sprevádzali hasičskú mlaď počas päťhodinového \\\\\\\"maratónu\\\\\\\". Ceny najlepším trom tímom chlapcov i dievčat odovzdal osobne prezident DPO SR PhDr. Ladislav Pethö, ktorý celé toto zápolenie sledoval a na záver všetkým súťažiacim, vedúcim kolektívov, rozhodcom i všetkým organizátorom poďakoval. Ocenené boli i najlepšie časy v jednotlivých disciplínach v štafete 5 x 30 metrov čas 36,2 s, ktorý dosiahli chlapci zo ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves – cenu od starostu obce Lučivná , v štafete hasičských dvojíc čas 44,0 s / cenu od starostu obce Šuňava / , ktorý dosiahli chlapci z DHZ ZŠ Slovenská Ves a v uzlovej štafete časom 19,0 s nenašli premožiteľa dievčatá z DHZ ZŠ Šuňava /dar starostu obce Batizovce/. Ako najsympatickejšie družstvo boli vyhodnotené a ocenené družstvo chlapcov z DHZ Púchov II – najmladší tím súťaže s vekovým priemerom šesť rokov. Ocenený bol i najmladší účastník halových majstrovstiev SR Alexander Ridzik narodený 8.4.2008 /DHZ Púchov II/ - syn Jozefa Ridzika ml. a vnuk Jozefa Ridzika – legendárneho viacnásobného reprezentanta Československa i Slovenska v hasičskom športe. Všetky zúčastnené kolektívy dostali diplomy za účasť, ktoré im budú pripomínať neopakovateľné chvíle prežité v športovej hale vo Svite. O obľúbenosti neoficiálnych halových majstrovstiev Slovenska mladých hasičov svedčí aj počet súťažiacich . Od ich založenia v roku 1993 sa ich zúčastnilo 1 140 družstiev. Vtedy popradskí dobrovoľní hasiči prišli s myšlienkou každoročne usporiadať celoslovenskú akciu pre mladých hasičov, nakoľko sa takáto akcia na Slovensku neorganizovala. Podporu našli i JUDr. J. Minárika, vtedy viceprezidenta DPO SR i súhlas vtedajšieho prezidenta DPO SR Karola Forgáča. Počas devätnástich ročníkov sa dostala súťaž do povedomia dobrovoľného hasičstva celého Slovenska za čo patrí vďaka predchádzajúcemu prezidentovi K. Forgáčovi, Vendelínovi Fogarašovi, Jozefovi Minárikovi i súčasným vrcholovým funkcionárom - prezidentovi DPO SR Ladislavovi Pethöovi i generálnemu sekretárovi DPO SR Vendelínovi Horváthovi ako aj obetavým funkcionárom DHZ i učiteľom ZŠ, ktorí vidia v rozvoji celoročnej systematickej činnosti s deťmi a mládežou svoju budúcnosť a pokračovanie v činnosti dobrovoľných hasičov. Deti majú o činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi a súťaženie prirodzený záujem, čo prispieva k úspešnosti takýchto akcií. S potešením možno sledovať, že mladí hasiči, ktorí tu v minulých ročníkoch súťaže začínali ako súťažiaci, dnes prichádzajú s mladými hasičmi ako vedúci kolektívov. Na záver akcie vo Svite bol vyhodnotený i dvanásty ročník Podtatranskej olympiády mladých hasičov do ktorej bolo zaradené okresné kolo hry Plameň a deväť pohárových súťaží každoročne konaných pre mládež v okrese Poprad v spolupráci OV DPO s DHZ Spišské Bystré, Batizovce, Gerlachov, Štrba, Lučivná, Hranovnica, Šuňava, Spišská Sobota a Svit, s cieľom aktivizovať kolektívy mladých hasičov. Pre celkové hodnotenie bol rozhodujúci počet bodov za dosiahnuté umiestnenia v týchto súťažiach. Víťazom u chlapcov už po ôsmy krát sa stal Gerlachov, ktorý je i najúspešnejší v celej histórii olympiády / vedúci kolektívu Miroslav Budinský/. Druhá skončila Šuňava, ktorá má nemenej úspešnú bilanciu / ved. Žofia Šebestová/. Tretiu priečku obsadil DHZ Spišské Bystré /ved. František Kundis /. Obdivuhodne si počínali dievčatá zo DHZ ZŠ Šuňava . Prvú priečku v olympiáde obsadili už siedmy rok po sebe / ved. Ján Kalla /, pred DHZ Vikartovce /ved. Peter Drevko / a DHZ Šuňava ved. Žofia Šebestová . Podtatranská olympiáda mladých hasičov si po dobu dvanásťročného trvania získala u mladých hasičov veľkú obľubu , o čom svedčia i počty zapojenosti družstiev do jednotlivých súťaží, ktoré prispeli k vycvičenosti adeptov v oblasti pred požiarmi Výsledkom sú viaceré úspechy v hasičských súťažiach naposledy ZŠ Šuňava, ktorá vzorne reprezentovala Slovenskú republiku v minulom roku na medzinárodnej súťaži mladých hasičov v Kočevje v Slovinsku, kde sa umiestnili na peknom piatom mieste. V tomto roku vyhrali v celoštátnom kole hry PLAMEŇ a budú opäť reprezentovať Slovensko spolu s chlapcami zo ZK IMA ZŠ Hutnícka zo Spišskej Novej Vsi na medzinárodnej súťaži CTIF mladých hasičov v júli 2013 , ktoré sa budú konať vo francúzskom Mulhouse.

Na záver treba veľmi kladne hodnotiť aktivitu OV DPO Poprad, ktorý pripravil pre mladých peknú akciu, ktorá zanechá u všetkých zúčastnených pekné spomienky. Poďakovanie patrí i sponzorom za materiálnu pomoc, bez ktorej by sa súťaž mohla len veľmi ťažko uskutočniť.

VÝSLEDKY

Ondrej Klimo

Pridal: Milan
Počet zobrazení: 1989