Nachádzate sa v sekcii : Plameň - mladí hasiči
            Súťaž mladých hasičov o Podtatranskú prúdničku

Súťaž mladých hasičov o Podtatranskú prúdničku

dátum a čas pridania: 14. júna 2012 23:02
Dobrovoľní hasiči z Lučivnej už viac ako stodvadsať rokov / rok založenia DHZ 1888/ šíria dobré meno dobrovoľného hasičstva vo svojom regióne. Svojou bohatou činnosťou sa prezentovali i v zahraničí, kde dosiahli pekné úspechy. V rakúskom meste Krems na IV. medzinárodnej súťaži CTIF v roku 1969 získali ženy ako prvé Slovenky v histórii zlatú medailu. Kolektív mladých hasičov - chlapcov - ako víťaz Celoštátneho kola hry PLAMEŇ 1984 reprezentovali Československo na VII. medzinárodnej súťaži v roku 1985 v rakúskom Vocklbrucku, kde obsadili pekné piate miesto. Príprave hasičskej mlade sa v Lučivnej venuje systematicky dlhé roky od vzniku hry PLAMEŇ v roku 1972 Dušan Badiar spolu s manželkou Máriou, bývalou riaditeľkou miestnej ZŠ. V druhú júnovú nedeľu na miestnom futbalovom ihrisku dobrovoľní hasiči z Lučivnej za spolupráce OV DPO Poprad uskutočnili jubilejný 20. ročník súťaže mladých hasičov o Podtatranskú prúdničku za účasti 22 desaťčlenných družstiev i 11 päťčlenných tímov. Túto akciu svojou prítomnosťou poctil nový prezident DPO SR PhDr. Ladislav Pethö i člen prezídia DPO SR za kraj Prešov Pavol Ceľuch. V úvode prezident DPO SR L.Pethö poďakoval za činnosť všetkým dobrovoľným hasičom za odvedenú prácu, ktorú vykonali pri výchove mladej generácie. Následne odovzdal najvyššie vyznamenanie DPO SR – čestný titul Zaslúžilý člen DPO SR predsedovi OV DPO Poprad Ing. Pavlovi Rumlerovi a čestnému veliteľovi DHZ Lučivná Dušanovi Badiarovi Rad svätého Floriána. U oboch bola ocenená dlhoročná aktívna činnosť v dobrovoľnej požiarnej ochrane najmä na úseku práce s hasičskou mládežou.

Ani daždivé počasie mladých adeptov požiarnej ochrany vo veku 6 – 15 rokov neodradilo predviesť pripravenosť v troch tradičných disciplínach - požiarnom útoku CTIF, štafete na 400 m s prekážkami a štafete hasičských dvojíc. Medzi dievčatami bol najlepšia ZŠ Šuňava okr. Poprad / vedúci kolektívu Ján Kalla / pred ZŠ Široké okr. Prešov / ved. Mário Stašík/ a DHZ Kravany okr. Poprad / ved. Rastislav Ferjenčík/. U chlapcov sa najviac darilo DHZ Spišské Podhradie okr. Levoča / ved. Ján Galarovič / . Druhý skončil DHZ Danišovce okr. Spišská Nová Ves / ved. Ľubomír Majko / a tretia ZŠ Hutnícka ZK IMA Spišská Nová Ves / ved. Jozef Strela /. Ceny najlepším i putovné Podtatranské prúdničky dievčatám zo Šuňavy a chlapcom zo Spišského Podhradia odovzdal osobne starosta obce Lučivná Stanislav Gavalier, veľký podporovateľ dobrovoľnej požiarnej ochrany v obci. Ocenení boli i členovia DHZ Lučivná, ktorí sa najviac podieľali na organizovaní uplynulých dvadsiatich ročníkov súťaže. Nezabudlo sa ani na sponzorov, bez ktorých by sa súťaže len veľmi ťažko mohli uskutočniť.

V dvanástom ročníku Podtatranskej olympiády mladých hasičov, do ktorej je zaradených desať tohtoročných súťaží po šiestej súťaži v Lučivnej medzi dievčatami vedie ZŠ Šuňava pred DHZ Vikartovce a DHZ Šuňava. U chlapcov je najlepší DHZ Gerlachov pred DHZ Šuňava a DHZ Spišské Bystré. Po letnej dvojmesačnej prestávke sa opäť stretnú 4. augusta 2012 v Spišskej Teplici v areáli miestnej ZŠ na súťaži mladých hasičov O putovný pohár starostu obce .

Ondrej Klimo
Pridal: Milan
Počet zobrazení: 1717