Nachádzate sa v sekcii : Plameň - mladí hasiči
VI.ročník  súťaže mladých hasičov CTIF  Spišský hasičský deň

VI.ročník súťaže mladých hasičov CTIF Spišský hasičský deň

dátum a čas pridania: 06. mája 2014 14:32
Základný kolektív Ideálnej Mládežnickej Aktivity požiarnický krúžok pri ZŠ Hutnícka Sp.N. Ves

 

 

Vás srdečne pozýva na VI.ročník  súťaže mladých hasičov CTIF

 

Spišský hasičský deň

 

      ktorá sa uskutoční 7.6.2013 o 15,00 v areáli školy na Hutníckej ulici – sídlisko Západ v Spišskej Novej Vsi. Súťažiť sa bude v disciplínach Požiarny útok CTIF a Štafeta 400 m s prekážkami podľa medzinárodných platných predpisov, ktoré boli doplnené do hry „Plameň“ od 1.1.2014.  Kategórie - chlapci a dievčatá., hodnotené samostatne. Štartovné za kolektív vo výške 5 €. Uhradí sa pri prezentácii.

      

      Vek 9 súťažiacich sa počíta ku dňu súťaže. Kolektív je zložený zo súťažiacich vo veku 8-16 rokov. Pri súťažiacom mladšom ako 8 rokov sa počíta vek 8 rokov. Súťaže sa nesmie zúčastniť súťažiaci ktorý v tomto roku dosiahne 17 rokov. Výsledky budú prepočítané podľa štandardu platných medzinárodných pravidiel. Každý súťažiaci nastúpi na vstupnú kontrolu s kartičkou poistenca, preukazom mladého hasiča, alebo s dokladom s fotkou /cestovný pas, občiansky preukaz/

 

     Výstroj detí športová prekrývajúca lakte a kolená. Zákaz kopačiek. Náradie a výzbroj dodá organizátor jednotné pre všetky družstvá. Možnosť použiť vlastné džberové striekačky.

 

      Protesty v zmysle pravidiel CTIF.  Protest musí byť podaný do 10 minút od ukončenia práce družstva, rozhodcovi disciplíny. Celkové poradie sa určí súčtom dosiahnutých časov. V prípade rovnosti časov rozhodne lepší čas požiarneho útoku CTIF, štafety 400 m.

 

      Pozor: Súťažiaci nie sú poistení. Organizátor nezodpovedá za úrazy a materiálne škody.  Zdravotná služba zabezpečená.

 

     Možnosť zabezpečenia stravy v školskej jedálni ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves. Občerstvenie možné v blízkom pohostinstve. 

 

     Ubytovanie zo soboty 7.6.2014 na nedeľu 8.6.2014 je možné v telocvični a šatniach ZŠ Hutnícka. Potrebný karimatka a spací vak. Cena za osobu 1 €. V prípade záujmu, potrebné oznámiť do 1.6.2014 na nižšie uvedené kontaktné čísla.

 

      Informácie:Strela Jozef 053/4410841- práca,0903492027 - mobil, jozefstrela@post.sk - mail.

 

      Verím, že táto súťaž pomôže naším družstvám pri účastiach na medzinárodných súťažiach mladých hasičov, a poteší naše deti.

 

      S pozdravom  Strela Jozef

 ZK IMA požiarnický krúžok pri ZŠ Hutnícka

 

Pravidlá, stanovy a prihláška 60-ky

Pridal: Milan
Počet zobrazení: 1345