Kategória: muži

Pozícia Družstvá 1. pokus 2. pokus Lepší čas
1 Rimavské Zalužany 16:67 16:03 16:03
2 Kopanice 16:70 17:36 16:70
3 Teplý Vrch 17:67 17:97 17:67
4 Rimavské Brezovo A 18:35 23:34 18:35
5 Gemerská Ves 19:38 18:61 18:61
6 Krúžno 19:17 N 19:17
7 Rimavská Baňa 24:48 20:87 20:87
8 Rumince 21:31 22:24 21:31
9 Čerenčany B 21:40 N 21:40
10 Čerenčany A 21:56 23:16 21:56
11 Žarnovica 25:27 22:24 22:24
12 Rimavské Brezovo B N 22:83 22:83
13 Utekáč N 37:57 37:57
14 Revúčka N N N