Kategória: ženy

Pozícia Družstvá stlpec2 stlpec3 stlpec4
1 Čerenčany N 26:15 26:15
2 Krúžno N 26:44 26:44
3 Rimavské Brezovo N 27:27 27:27
4 Rimavské Zalužany 28:11 N 28:11