Ženy

Pozícia DHZ Kraj - Okres Pož. útok Štafeta Súčet časov
1 Ladce TN - IL 27,63 80,26 107,89
2 Čerenčany BB - RS 28,84 81,37 110,21
3 Terňa PO - PO 30,21 81,12 111,33
4 Topolčianky NR - ZM 28,14 88,22 116,36
5 Senica TT - SE 34,14 83,42 117,56
6 Teplička nad Hornádom KE - SN 39,98 81,58 121,56
7 Likavka ZA - RK 39,11 82,53 121,64
8 Kráľová pri Senci BA - SC 36,98 89,26 126,24