Dorastenci

Pozícia DHZ Kraj - Okres Pož. útok Štafeta Výsledný súčet
1 Čerenčany BB - RS 24,00 72,83 96,83
2 Zbora TN - PU 32,53 72,87 105,40
3 Smižany KE - SN 35,20 70,89 106,09
4 Most pri Bratislave BA - SC 29,86 78,85 108,71
5 Moravský Svätý Ján TT - SE 37,40 72,01 109,47
6 Mlynčeky PO - KK 34,80 75,59 110,39
7 Dolná Štubňa ZA - TR 34,52 78,62 113,14
8 Radošina NR - TO 52,63 83,76 136,39