Dorastenky

Pozícia DHZ Kraj - Okres Pož. útok Štafeta Výsledný súčet
1 Spiš. Bystré PO - PP 29,48 79,46 108,94
2 Senica TT - SE 30,47 81,82 112,29
3 Mikušovce TN - IL 36,15 84,43 120,58
4 Trstené ZA - LM 53,77 81,85 135,62
5 Branč NR - NR 47,93 95,90 143,83
6 Záhorská Bystrica BA - BA 54,06 91,22 145,28
7 Markušovce KE - SN 73,89 84,46 158,35
8 Málinec BB - LC 71,57 88,35 159,92