Nachádzate sa v sekcii : PHL Podtatranská hasičská liga
V Hozelci hasiči oslavovali i súťažili

V Hozelci hasiči oslavovali i súťažili

dátum a čas pridania: 27. júna 2014 10:33

     V ťažkých rokoch po 1. svetovej vojne v roku 1922 sa na zjazde v Trenčíne vytvorila jednotná organizácia  hasičov „ Zemská hasičská jednota na Slovensku „  nakoľko takáto u nás chýbala. Postupne na okresoch vznikali okresné hasičské jednoty /OHJ/,  v okrese Poprad už dva roky neskôr OHJ č. 25 so sídlom vtedajšieho okresu – v Spišskej Sobote. Aktívni funkcionári OHJ pod vedením svojho okresného veliteľa Róberta Oravca začali s obnovovaním činnosti dobrovoľných hasičských zborov /DHZ/ v okrese Poprad a so zakladaním nových. V roku 1924 bolo založených niekoľko – Gánovce, Vikartovce a Hozelec.

     A v posledne menovanom si 90. výročie vzniku  hasičského zboru pripomenuli  hasiči i obyvatelia obce na miestnom futbalovom ihrisku.

     V úvode pri príležitosti 90. výročia založenia okresnej organizácie dobrovoľných hasičov prevzal starosta obce Ing. Štefan Rákoci  ďakovný list od OV DPO / okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany / Poprad za vzornú spoluprácu. Ocenení boli i aktívni a zaslúžilí členovia DHZ Hozelec medailami Za príkladnú prácu v DPO i pozdravnými listami od DHZ a OV DPO Poprad. Za dlhoročnú aktívnu prácu v okresných orgánoch DPO sa dostalo ocenenia od KV DPO Prešov Františkovi Jochmanovi.

     Pri príležitosti osláv následne sa uskutočnila súťaž hasičských družstiev okrsku č. l / Poprad a okolie/. Medzi mužmi bol najlepší domáci Hozelec pred Spišskou Sobotou I a Spišskou Sobotou II. Medzi ženami prvenstvo patrilo Spišskej Sobote, druhé skončili Stráže a tretiu priečka obsadili Švábovce.

     Ceny najlepším osobne odovzdal starosta obce Ing. Š. Rákoci a inštruktor okrsku č. l Dušan Brutovský. Ocenenia za svoj dosiahnutý výkon sa dostalo i družstvu mužov nad 35 rokov z Hozelca.

    Treba poďakovať organizátorom podujatia pod vedením Mariána Kovalčíka za peknú akciu pre hasičov i obyvateľov obce.

     Dobrovoľným hasičom z Hozelca do ďalších rokov činnosti želáme veľa úspechov najmä na športovom poli a čo najmenej zásahov pri mimoriadnych udalostiach ako sú požiare.

 

                                                                                                    Ondrej KLIMO

Pridal: Milan
Počet zobrazení: 1252